Leveraas AS arbeider med det amerikanske selskapet Team Diagnostic International, og leverer deres unike team-diagnostiseringsmetode til virksomheter i Norge.

Dette er et konfidensielt måleverktøy basert på en omfattende modell for team-effektivisering, og gir deg et detaljert kart som vil være nyttig i den videre team-utviklingen.

Verktøyet evaluerer hele teamet som et komplett system, heller enn å evaluere den enkelte. Langsiktig effektivitet i et team begynner med en nøyaktig profil av teamets styrker og svakheter. TDI-tilnærmingen er basert på systemteori og arbeid gjort Center for Right Relationships, som er en ledende instans på team-utviklingsområdet.

Modellen og målingen er basert kunnskaper ervervet innenfor feltene emosjonell intelligens (EQ), positive utfordringer og akademisk forskning. Resultatprofilen måler teamet i to dimensjoner: faktorer som fører til økt produktivitet og positivitetsfaktorer. Studier har vist at ved å øke positiviteten, øker man også produktiviteten.

TDI-profilen gir en grafisk fremstilling av hvordan teamet scorer på 14 forskjellige områder.

Merk: Verktøyet er ikke individuelt, og ingen enkeltpersoners resultater fremheves i sluttproduktet – det er teamet som system som evalueres.

Hva er Team Diagnostic?

Team produserer resultater som enkeltpersoner simpelthen ikke kan oppnå på egenhånd. I dag er arbeidsplassen et mangfold av sammenvevde team: Intakte team, kryssfunksjonelle team, virtuelle team, prosjektteam — og teamet er hele tiden under press til å forme, prestere og reformere i et forbløffende tempo.

Team Diagnostic-evalueringen er et markedsledende verktøy basert på en utprøvd modell som definerer styrkeområder som det er nødvendig for høyt presterende, bærekraftige og inspirerte team å inneha.

Hva er annerledes ved tilnærmingen til Team Diagnostic?

TDI-radar

Måling av teamet som et system

Team Diagnostic-evalueringen er en unik tilnærming til det å arbeide med team og et viktig korrektiv og supplement til mye annet på markedet. Det som skiller tilnærmingen fra annen metodikk er at den betrakter teamet som et ”system”, som en levende dynamisk organisme med totalegenskaper som overgår de egenskaper som innehas av enkeltmedlemmene. Derved anses teamet som sådant som et selvstendig organ med skrevne og uskrevne regler, visjoner, ideer, blindsoner, forventninger, og faktisk også atmosfære. Teamet må utforskes som en egen enhet, uavhengig av enkeltmedlemmers behov. Teamets stemning forplanter seg til og påvirker den enkelte, og spiller en viktig rolle i hvordan teamet samhandler og hva det produserer.

De fleste herskende modeller for organisasjons- og leder-coaching fokuserer på vurdering og coaching av teamet som en samling individer. Denne tradisjonelle modellen bruker vurderinger for å måle individuelle teammedlemmers egenart og ytelse. Deretter sammenstilles disse individuelle vurderingene for å definere teamets profil. Begrensningen i denne tilnærmingen ligger i at teamet representeres som atskilte målepunker, og ikke som et helhetlig system. Teammedlemmene sammenholder sine resultater med andres, for å se hvordan de har svart i forhold til andre teammedlemmer. Dette personlige filteret skiller de enkelte teammedlemmer ut fra systemet, og teamets unike helhetsprofil som en egen enhet går tapt.

En utprøvd modell

Hensikten med team er å produsere resultater. Forskning viser at de mest vellykkede team får de midlene som skal til for å handle, og de bygger effektive relasjoner for å motivere til og opprettholde handlekraft. Team Diagnostic-evalueringen bygger på disse to fundamentale aksene: faktorer som optimaliserer produktivitet og faktorer som fremmer positivitet. Å ha redskaper og materialer er ikke tilstrekkelig til å oppnå fremragende resultater, dersom man mangler en høy grad av positivt engasjement og prosesser som nøytraliserer negativitet.

Team Diagnostic-evalueringen definerer syv separate produktivitetsfaktorer og syv positivitetsfaktorer. Denne styrkekonstellasjonen gir et komplett bilde av team som produserer sterke resultater.

Anonym nettbasert administrasjon

Teammedlemmer får tilgang til verktøyet på nettet. Teammedlemmenes besvarelser sammenstilles og resultatet er en anonym og fortrolig rapport fra teamet, inklusive medlemmenes svar på et tilpasset sett av åpne spørsmål. Når de er sikret anonymitet, vil teammedlemmene være mer oppriktige og svarene mer informative.

“Team Diagnostic-evalueringens systematiske tilnærming til arbeid med team er banebrytende ved at metoden etablerer en tenkemåte, og ferdigheter som flytter fokus fra de innbyrdes relasjonene mellom team-medlemmene og skaper et nytt perspektiv på teamet som en selvstendig enhet. Forretningsgevinsten ved teamdiagnostikken taler for seg selv: ”Et fokusert, samkjørt, engasjert og høyt presterende team”. Jeg mener at modellen og evalueringen hjalp meg å skape et høytytende team for et meget viktig prosjekt som jeg leder for Johnson & Johnson.”
— M.H., Engineering Technology Manager, Noramco, et Johnson & Johnson selskap

Det teoretiske fundamentet i arbeidsmetoden til Team Diagnostic

Modell og evaluering

Den diagnostiske teammodellen og evalueringen bygger på nyere forskning gjennomført ved ledende universiteter innenfor feltene emosjonell intelligens, verdsettende undersøkelser, positiv psykologi, endringsledelse og teamforskning. I tillegg trekker Team Diagnostic veksler på systemteorien og banebrytende arbeid utført ved Center for Right Relationship. Team Diagnostic-evalueringen leveres av autoriserte kursledere i mer enn 19 land over hele verden. Evalueringen er perfeksjonert gjennom fire års bruk og gjennom flere hundre anvendelser i praksis.

Team Diagnostic-evalueringen er tilgjengelig på følgende språk:

Skandinavia Europa Asia
Dansk
Finsk
Norsk
Svensk
Engelsk
Fransk
Spansk
Tysk
Gresk
Hebraisk
Japansk
Tyrkisk

Team Diagnostic-evaluering har vært anvendt i følgende virksomheter: Den norske Bokdatabasen • Telenor • Gartnersenteret • Zyxel • Johnson & Johnson • State Farm Insurance • Nortel • Bank of America • Capgemini • Kodak • McDonald’s • U.S. Postal Service • Adobe Systems • Wells Fargo • ING • Albertsons • Symantec • Kaiser Permanente • Hilton • Deloitte-UK • Aventis Pharmaceuticals • Unilever • U.S. Navy • Johns Manville, a Berkshire Hathaway company

Grafiske profiler

Rapporten inneholder omfattende grafiske illustrasjoner i fullfarge som fremhever teamets sterke sider og muligheter. Dette er ingen generisk undersøkelse. Team Diagnostic-profilene gir et sammenligningsgrunnlag og et detaljert veikart til bruk ved løpende teamutvikling som gjøres i samarbeid med autoriserte Team Diagnostic konsulenter.

Brosjyre

Du kan laste ned en brosjyre for Team Diagnostic-målingen her:

Team Diagnostic-evalueringen er et produkt fra Team Coaching International. Se www.TeamDiagnosticAssessment.com.