ORSC er et kursprogram av eksepsjonelt høy kvalitet som gir deg kompetanse og teknikker for å jobbe med relasjoner. Du kan melde deg på kursene via CRR Nordics sider på Eventbrite.

Ditt forhold til andre mennesker er grunnleggende det som definerer deg som menneske. Vi manøvrerer alle daglig gjennom et komplisert nett av relasjoner. Nettet er sterkt, men følsomt. Som med et edderkoppnett, er det slik at når vinden rusker i en del av det, vil hele strukturen vibrere.

Både i familien og på en arbeidsplass er evnen til å relatere en kritisk del av emosjonell intelligens, og evnen til å skape og vedlikeholde nære forbindelser betyr mye for den enkeltes trivsel.

I en kunnskapsbedrift betyr trivsel eller ikke trivsel ofte forskjellen på vinning eller tap. I kunnskapsindustrien er ikke medarbeiderne dine samlebåndsarbeidere, de er selve maskineriet, og relasjonene mellom dem er limet som holder hele butikken sammen.

Likevel har de fleste bedrifter en reaktiv holdning til relasjonsutfordringer. Så lenge maskineriet går noenlunde rundt er det greit. Først når noe skjærer seg søker man hjelp, gjerne ved å sende de involverte til «reparasjon» hos en terapeut eller psykolog. Gitt at menneskene er bedriftens viktigste ressurs hver dag, ikke bare i festtaler, kan denne defensive holdningen bli en alvorlig hemsko.

Smarte bedrifter sørger derfor for at «maskineriet» er topptrimmet til enhver tid.

ORSC[*] er en ICF-akkreditert coachingmetodologi utviklet av CRRGlobal. En ORSC-coach ser relasjonen som sin oppdragsgiver og klient. Det er et unikt perspektiv som gir overraskende resultater.

CRRGlobal har hatt stor suksess med sitt utdanningsprogram for coacher, organisasjonsutviklere, ledere og andre som ønsker å mestre relasjonssystemer.

I Skandinavia kjøres programmet gjennom CRR Nordic Alliance, som er et samarbeidsprosjekt mellom Curious AS/Leveraas AS, NoIslands AB og WhatIsPink AS.

ORSC består av et grunnkurs (Fundamentals), og fire videregående kurs (Advanced Courses). All kursing foregår på engelsk. Du kan melde deg på og se detaljer om de enkelte kursene på CRR Nordics sider på Eventbrite.

  • [ORSC] Fundamentals: Grunnkurset er startpunktet for deg som vil mestre relasjoner. Kurset – som gir deg 12 CCEU-poeng i ICF – går over to dager. I løpet av de to dagene utrustes du med nye konsepter og verktøy som du kan ta i bruk umiddelbart. I tillegg til en gjennomgang av ORSC-modellen for ORSC, utforsker du forskjellene mellom det å coache individer og relasjoner. Og viktigst av alt: Du lærer hvordan du coacher “den tredje tilstedeværelsen” (The Third Entity™) – som er selve relasjonen. Kurset gir deg muligheten til å lære gjennom å erfare. Vi coacher hverandre gjennom både virkelige og rollespillbaserte scenarier hentet fra ulike områder, inkludert organisasjonslivet, forretningsverdenen, par og familier. Kurset kan tas alene, og er samtidig obligatorisk for de som ønsker å ta resten av ORSC-utdanningen.
  • [ORSC] Advanced Courses: De videregående kursene består av fire moduler hver på tre dager. Modulene holdes med 1-2 måneders opphold mellom. For å ta den videregående serien må du først ha tatt ORSC Fundamentals. De fire kursene i serien er Relationship Intelligence, System Geography, Relationship Path og Systems Coaching Integration.

[*] ORSC = Organizations- and Relationship Systems Coaching.